Visi, Misi & Objektif

VISI, MISI, OBJEKTIF

 

VISI

Mewujudkan Masyarakat 'Khairun Ummah', Masyarakat Yang Berilmu Dan Bermaklumat Serta Merapatkan Jurang Teknologi Bagi Penduduk Bandar Dan Luar Bandar.


MISI

Menjadi sebuah pusat kecemerlangan ilmu dan maklumat ke arah melahirkan rakyat yang membangun (developed society).


OBJEKTIF

  • Membuka peluang melanjutkan pelajaran tinggi yang lebih luas kepada masyarakat luar bandar khususnya dan masyarakat bandar secara keseluruhannya.
  • Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap serta dengan program-program pengajian yang komprehensif setara dengan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terkenal di Malaysia,
  • Membentuk pelajar bersahsiah tinggi dan berkemahiran insaniah bagi melahirkan siswazah yang seimbang agar dapat menyumbangkan tenaga yang professional kepada masyarakat, sekaligus ke arah pembangunan negara dalam dunia global.
  • Melahirkan generasi bertakwa, berakhlak mulia, personaliti yang seimbang, harmonis dan holistik.
You are here:Laman Utama MENGENAI KAMI Visi, Misi & Objektif